RYTTARALLIANSENS VERKSAMHET

Fritidsledarna har en arbetsbeskrivning se fliken ARBETSBESKRIVNING.

Men i stort ska tjänsten vara en vuxen ledare som har hand om den avsuttna verksamheten på ridklubben/ridskolan med barn och ungdomar, teori, samvaro, aktiviteter, U-SEK-representant, stöd och rapportering till respektive ridklubb.

Tjänsten innefattar även nära samarbete med ridklubben/ridskolan och dess personal, att närvara på FL-möten och utbildning.

kontakt2.jpg