RIDSKOLOR OCH RIDKLUBBAR I STOCKHOLM

 

Farsta Ryttarvänner

Farsta Ryttarvänner är namnet på vår ridklubb. Vi bedriver vår verksamhet i nära samarbete med Farsta Ridskola, som två grenar på samma träd. Ridskolan ansvarar för ridutbildningen.

 FRV ansvarar för avsutten verksamhet och tävlingar. Vår ambition är att tillsammans verka för en öppen och trevlig atmosfär på vår anläggning. Här skall alla medlemmar och gäster känna sig välkomna!  I ridningen finns det alltid ett moment av lärande. Våra medlemmar skall också ges möjlighet att utvecklas vid sidan av ridningen. Därför ordnar vi kurser, föreläsningar och uppvisningar - och också andra trevligheter och fester som syftar till att fördjupa känslan för vår klubb - Farsta Ryttarvänner. Där känner vi som klubb hur lyckligt lottade vi är som vår ha en egen fritidsledare på plats varje dag för att ge våra medlemmar de där lilla extra.

Hemsida: www.farstaryttarvanner.se

Adress: 
Farsta Ridskola
Svartviksvägen 37
123 52 Farsta

stall1.jpg

Farsta Ridskola

Farsta Ridskola ligger vackert vid sjön Magelungen på det natursköna Farstanäset. Ridskolan bedrivs sedan 1970 av familjen Lamprecht. Här finns ett fyrtiotal utbildade hästar och ponnier samt 10 anställda. Varje vecka rider 500 elever i ridskolans två ridhus, varav det ena är ganska nytt. 
Vi arrangerar även tävlingar i både hoppning och dressyr. Klubben har också en fritidsledare som tar hand om ungdomar och barn när de inte rider. Ungefär 1500 personer besöker anläggningen varje vecka. Det är en härlig stämning och vi hälsar alla välkomna till Farsta!

 

 

Vill du veta mer om oss besök vår hemsida www.farstaridskola.se

Adress: 
Farsta Ridskola
Svartviksvägen 37
123 52 Farsta


Swartlings Ridskola-

Svartlings Ridskola är en centralt belägen ridskola som ligger naturskönt längs med Storängsvägen i Stockholm. Här erbjuds elever välutbildad personal och säkra hästar av hög klass. Swartlings Ridskola grundades 1905 och är en av Sveriges äldsta ridskolor.

Ledning: Gunilla Swartling & Christopher Swartling

Hemsida:  www.swartlingsridskola.se

Adress:
Swartlings Ridskola
Ryttarstadion
Storängsvägen 31
115 42 Stockholm

Enskede Ridsällskap

Enskede Ridskola grundades av Hans Georg Netterberg redan 1945 och blev därmed en av
Sveriges första ridskolor.
Ridskolan ligger centralt men samtidigt i gemytlig kulturmiljö vid Enskede Gård.
Idag drivs ridskolan av Ingrid Doria med familj, dotter till H.G.Netterberg.

Hemsida: www.enskederidsallskap.se

ostermalms.jpg

Adress: 
Enskede Ridskola AB
Enskede Gårdsväg 2
120 47 Enskede Gård


Mälarhöjdens Ridskola

Mälarhöjdens Ridskola grundades samtidigt som klubben, alltså 1949. Sedan dess har ridskolan flyttat runt några gånger och håller numera till i Sätra i södra Stockholm. Från hösten 2012 bedrivs verksamheten på en nybyggd anläggning, med moderna stallar och två ridhus, intill Sätra varv.
Ridskolan drivs av Hårs AB på uppdrag av Mälarhöjdens RS och har ridgrupper för alla, från nybörjare till tävlingsryttare, på både ponny och häst. Det finns ca. 45 hästar i stallet, ungefär hälften ridhäst och hälften ponny.
Lektionerna hålls i ridhus 20x40 m och, när vädret tillåter, på ridstigar och utebana 40x80 m. Ridskolans ambition är att tillhandahålla en gedigen ridutbildning till alla, oavsett nivå.

Hemsida:www.hars.info

Besöksadress
Sätra ridanläggning
Sätravarvsvägen 41
Skärholmen

Telefon stallkontor: 08-646 42 00

Adress:
Sätragårdsväg 10
127 36 Skärholmen

Mälarhöjdens Ryttarsällskap

Mälarhöjdens Ryttarsällskap håller, trots namnet, till i Sätra i södra Stockholm. Klubben grundades redan 1949 av eldsjälarna Acke och Elsa Rundberg.
Vi har ca. 400 medlemmar i alla åldrar och vi erbjuder, förutom klubbtävlingar och lokala tävlingar, även ett flertal aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna, så som spökkväll, olika aktiviteter på skollov, skötarkurser och familjedagar. Dessutom anordnar vi föredrag och clinics.
Vi strävar efter att alla som kommer till stallet ska känna sig välkomna och bli väl bemötta, samt efter att ge varje medlem en meningsfull, rolig och utvecklande tid i stallet, oavsett ålder, erfarenhet och ambitioner.
För närvarande håller vi till i gamla och slitna lokaler, men under 2012 kommer vi att flytta in i en nybyggd anläggning ett par hundra meter från vårt nuvarande läge.
Vi har även tillgång till en av Stockholms vackraste tävlingsplatser - Sätraplatån.
Hela vår verksamhet sker i samarbete med Mälarhöjdens Ridskola.

Hemsida:www.malarhojdensrs.com

Adress:
Box 6029
141 06 Kungens kurva


Djurgårdens Ridskola

Djurgårdens Ridskola grundades 1923 av Per Erik Lindroth. Ridskolan låg tidigare bakom Cirkus på Kungliga Djurgården men efter en brand i manegen så flyttades anläggningen i början av sjuttiotalet till andra sidan av Djurgården, vid Kaknästornet, där den ligger än i dag. Ridskolan drivs idag av Anna Lindroth och Ingela Lindroth- Nordlund. Här finns ett sextiotal hästar varav trettiofem är lektionshästar (plus några katter).

Vi har ett ridhus på 20 x 40 m och en paddock på 30 x 65 m, och tillgång till en otroligt vacker natur med många fina ridvägar.

( klubb och ridskola samma sida och adress).

Hemsidawww.djrk.se

Adress:
Djurgårdens Ryttarklubb
Hunduddsvägen 24-26
115 25 Stockholm

Djurgårdens Ryttarklubb

1965 grundade Staffan Lindroth tillsammans med sin bror Claes Lindroth föreningen Djurgårdens Ryttarklubb. Klubben är idag ett välkänt namn inom ryttarsverige och har årligen nationella tävlingar. Kända ryttare såsom Tinne Vilhelmson, Lisen Bratt Fredricson, Hanchen Ressle och Liane Wachtmeister har alla startat sin karriär inom Djurgårdens Ryttarklubb.Djurgårdens Ryttarklubb är beläget i ett kulturlandskap som vi vill vara med och förvalta. Djurgårdens Ryttarklubb är öppet för alla. Alla som vill är välkomna till klubben, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, kön, ålder samt fysiska eller psykiska förutsättningar. Vi tar avstånd från alla former av droger och vi ska föregå med gott exempel. Förutom att ge våra ungdomar en god ridutbildning arbetar vi för att de ska tänka på sin egen hälsa och välbefinnande.

Hemsidawww.djrk.se

Adress:
Djurgårdens Ryttarklubb
Hunduddsvägen 24-26
115 25 Stockholm


Bromma Ridklubb

Klubben bildades 1939 och har i nuläget ca 550 medlemmar där fler än hälften är barn och ungdomar. Av Stockholms Läns cirka 130 ridklubbar tillhör Bromma Ridklubb en av de 15 största. Klubben är helt ideell och leds av en styrelse. Det finns även en ungdomssektion, tävlingskommitté och vårtävlingskommitté inom klubben som alla har varsin representant med i styrelsen.

Bromma Ridklubb är en intresseförening för alla elever som rider vid Äppelvikens Ridskola, men det finns även privatryttare som är medlemmar i BRK. Det finns ett nära samarbete mellan klubben och ridskolan, där klubben ansvarar för största delen av den avsuttna verksamheten.

Hemsidawww8.idrottonline.se/BrommaRK-Ridsport/

Adress:
Bromma Ridklubb
Åkeshovsvägen 55
161 26 Bromma

Äppelvikes Ridskola

Äppelvikens Ridskola drivs sedan 1980 av Claes och Marianne ”Vavva” Lagergréen. Ridskolan har 20 ponnyer och 33 hästar. Ridskolan ligger i Åkeshov invid Judarnskogen.

Vibedriver ridskoleverksamhet sju dagar i veckan för både barn, ungdomar och vuxna. Ridundervisningen på ponny omfattar alla kunskapsnivåer från nybörjare och uppåt, barnen bör dock vara minst 6-7 år gamla. På fredagskvällar finns det en hoppgrupp för elever med stort hoppintresse.

För de allra yngsta barnen har vi en kurs, stallteori, som hålls i stallet på vardagsefter-middagar. I 45 minuter, en gång i veckan, får barnen lära sig att vara med hästar varvat med rid- och hästteori. Detta blir en perfekt mjukstart för de barn som sedan börjar rida på lektion.

Hemsidawww.ridskolan.se

Besöksadress:
Åkeshovsvägen 31
161 26 Bromma

Postadress:
Box 53
161 26 Bromma

 


Ågesta Ridskola

1910 kom Ågesta Gård i familjens ägo. Stockholms stad köpte gården 1945 och familjen arrenderar sedan dess.
1978 tog Jan o Margaretha von Krusenstierna vid och driver nu familjeföretaget med barnen Anna och Kristian.
På 60-talet såldes de 60 mjölkkorna p g a utdömda arbetarbostäder och dålig lönsamhet. Stockholms stad ålade familjen att hålla åkermarken gräsbevuxen och öppen för det rörliga friluftslivet, främst med tanke på utbyggnaden av förorten Farsta.
Genom familjens hästintresse startade man ridskola med uteritter på gårdens egenuppfödda små Gotlandsruss. Lektionsridningen tog fart 1974 genom ombyggnaden av en loge till ridhus.

Hemsida: www.agestaridskola.se/

Adress:
Ågesta Ridskola
Ågesta Gård
123 52 Farsta

Ågesta Ridklubb

Ågesta Ridklubb är en ideell förening med en, av medlemmarna, vald styrelse. Klubben är Stockholms läns näst största ridklubb med ca 1000 medlemmar och har funnits sedan 1975. De aktiva i klubbens styrelse arbetar helt ideellt, alltså utan ekonomisk ersättning. Mycket praktiska arbeten görs men mycket handlar också om idéer och tankar för att utveckla och förbättra ridklubbens insatser.

 

Ågesta Ridklubb är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet och har som mål att bl.a främja ridningen i Sverige på sätt som anges i Ridsportförbundets stadgar.

 

Ågesta Ridklubb uppdrar åt Ågesta Ridskolan och Ågesta Ridskolan åtar sig att för klubbens medlemmar ansvara för, samt genomföra den del av klubbens verksamhet, som utgörs av grupplektioner på ponny och häst, samt viss avsutten utbildning. Skall annan verksamhet handhas av Ridskolan skall denna överenskommas från gång till gång.

Hemsida: www.agestaridklubb.se/

Adress:
Ågesta RK
Ågesta Gård
123 58 Farsta


Vällingby Ridcenter

Vällingby Ridcenter köptes av Familjen Smith den 1/12 2005.

Vällingby Ridcenter AB har som målsättning att erbjuda god ridutbildning och hästhållning till barn, ungdomar och vuxna. På ridskolan finns intresserade och engagerade ridinstruktörer och serviceinriktad personal samt välutbildade hästar och ponnyer.Vi har ett mycket nära samarbete med vällingby ridsällskap.

Vi har två ridhus och belyst ridbana samt bra ridvägar i Grimstareservatet. Det rider 700 ryttare per vecka i 70 grupper. I våra nybyggda stallar finns 29 ponnyer och 21 stora hästar till lektionsverksamheten. I lokalerna finns även klubbrum med kafeteria (öppen på helgerna), teorilokal och kassa med kundmottagning. I anslutning till det stora ridhuset finns även omklädningsrum med dusch.

Hemsida: www.vallingbyridcenter.se

Adress:
Vällingby Ridcenter AB
Grimsta IP
16258 Vällingby

Vällingby Ridsällskap

Vällingby Ridsällskap (VRS) grundades 1948 och kallades då för Ängby Ridklubb.
Vällingby Ridsällskap är anslutet till Svenska Ridsportförbundet.
Den medlemsavgift du betalar i samband med terminsstarten går till Vällingby Ridsällskap.

Hemsida: www.vallingbyridsallskap.se

Adress:
Vällingby RS
Grimsta IP
16258 Vällingby