ARBETSBESKRIVNING

FRITIDSLEDARNA PÅ STOCKHOLMS RIDSKOLOR OCH RIDKLUBBAR

Fritidsledarnas (FL) huvuduppgift är att finnas till hands för de barn och ungdomar som befinner sig på ridanläggningen på sin fritid. I jobbet ingår att stötta, lyssna, hjälpa och skapa god kommunikation mellan barn och ungdomar. FL ska motverka mobbing både i stallet och på sociala medier.

Fritidsledarna jobbar de tider då det normalt finns barn och ungdomar på ridanläggningen. För att kunna möta barnens behov är det viktigt att fritidsledarnas arbetstid inte är alltför schemalagd med aktiviteter och att de kan göra förändringar i sitt schema med kort varsel.

Fritidsledarna är adjungerade i ridklubbens styrelse och har en egen punkt på dagordningen. FL sitter även med på ungdomssektionens möten. Som vuxna ledare stöttar de ungdomssektionen i dess planering och är, vid behov, med på sektionens aktiviteter. FL kan även anordna egna aktiviteter. Det kan vara olika kurser, möten, lekar och utbildningar som riktar sig till alla barn och ungdomar som finns på anläggningen. Eftersom arbetet är förlagt på en ridskola, ingår viss hästhantering i samband med de aktiviteter fritidsledaren har tillsammans med barnen.

En del av sin arbetstid lägger FL på att planera sin verksamhet. Det ska också finnas tid för möten, materialinköp samt regelbundna träffar och utbildningar tillsammans med övriga fritidsledare. FL jobbar normalt sett på vardagar och är lediga på röda dagar.

 
arbetsbeskrivning.jpg