Anna Clevesjö

Anna Clevesjö

1. Namn, ålder: Anna Clevesjö, 27 år.

2. Vad finns en fritidsledare till för? Skapa en trevlig miljö och atmosfär för de som vill vara i stallet. Stötta gamla och nya medlemmar i behov av stöd och råd.

3. När började du arbeta på Mälarhöjdens ridskola?November 2006

4. Hur ser din "hästbakgrund ut"? Jag började rida på ett ridläger vid vårt lantställe. Sedan började jag på Vällingby ridhus vid 9 års ålder och gick där tills jag var 18 år. Jag har jobbat hos beridare i Tyskland som hästskötare och beridarelev. Jag har jobbat med stalltjänst sedan jag var 16 är.

5. Vad har du för utbildningar? I grundskolan gick jag musikalisk linje, och jag gillar fortfarande att underhålla andra! På gymnasiet gick jag samhäll - ekonomi. Är utbildad hästskötare vid Strömsholm.

6. Hur ser en vanlig dag ut för dig på Mälarhöjdens ridskola? Jag kommer ca kl 14 och barnen börjar komma vid ca 15. Jag stämmer av läget med barnen, ridskolan och cafépersonalen. Sedan brukar jag sätta mig och til exempel spela lite kort med barnen. När nybörjargrupperna kommer hjälper jag dem med ponnyerna och passar på att kolla stämningen i stallet och mellan skötarna. Inför mina teorilektioner stämmer jag även av med ridlärarna vad barnen har upplevt eller behöver träna mer på. Sedan har jag en timma teori på kvällen. Jag ägnar även tid åt att svara på mail, kolla skötarpärmen och rapportera in genomförda aktiviteter.

7. Har du några intressen utöver hästarna? Jag arbetar ideellt inom stockholms ridsportsförbund inom utbildningssektionen. Jag håller även i utbildningar för ungdomsledarna. Mina hundar och att ställa ut dem är även ett intresse. Att laga mat är kul med.

8. Vad tycker du är det bästa med ditt jobb? Att kunna träffa och göra skillnad för barn och ungdomar på ridskolan. Att man kan påverka och utveckla andra. Jag kan hjälpa till att ge dem en trygg och rolig upplevelse bland hästar och såklart att få utbilda andra i ett ämne jag själv brinner för.

9. Arbetstider? Ca: 14-19 vanligtvis med vissa ändringar.

10. Kontakt Tel: 0722-505092

E-post : malarhojden(a)ryttaralliansen.se