RYTTARALLIANSEN

 

Ryttaralliansen i Stockholm är en förening som har till uppgift att administrera de fritidsledare som finns på Stockholms Idrottsförvaltnings ridanläggningar.

Föreningen består av en ordförande och kassör, till årsmötet kallas även representanter från respektive ridklubb / ridskola.

Ryttaralliansen verkar för att det skall finnas en fritidsledare på dessa ridklubbar / ridskolor inom distriktet.

Ryttaralliansen står också för utbildning samt regelbundna träffar och utbetalning av lön till fritidsledarna.

Varje ridklubb / ridskola har egen rekrytering av fritidsledare, men har även hjälp av Ryttaralliansen om detta behövs vid anställning.

Handledare och erfarenhetsutbyte kan erbjudas av de redan anställda vid nyanställning. Fritidsledarna är beroende av behov och storlek på ridklubb / ridskola anställda antingen 20 tim vecka eller 30 tim vecka.

 

 
 

Ryttaralliansen i Stockholm.

Här hittar ni en presentation och information om våra Fritidsledare på ridskolor i Stockholm området.

Ni kan läsa om vad Ryttaralliansen med sina Fritidsledarna har för arbetsuppgift på respektive ridklubb/ridskola.